Oferta Educativa

L'Escola de Música Mestre Gea de La Unió Musical El Real de Gandia és un centre docent privat no oficial, inscrit en la secció d’escoles de música del Registre de Centres Docents de la Generalitat Valenciana, amb el codi 46021551; nivell educatiu: Escola de música no reglada.

És un lloc d’aprenentatge, de cultiu i transmissió de valors com ara el treball en equip, l’esforç individual i la tasca ben feta, i tot això, gaudint de la música.

Disposa de professors titulats per a cadascuna de les especialitats que s’hi imparteixen, segons regula el DECRET 91/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les escoles de música de la Comunitat Valenciana. També disposa d’instruments propis, per a facilitar als alumnes que ho puguen necessitar.

-- ESTUDIS ELEMENTALS --

Dirigit a alumnes a partir de 8 anys, el cicle elemental consta de quatre cursos on l’alumne es forma en llenguatge musical, instrument, Conjunt Coral i Conjunt instrumental. Acabat els quatre cursos elementals i superats, l’alumne pot accedir a estudis professionals de música mijantçant una prova d’accés que realitzarà al conservatori.

-- FORMACIÓ ADAPTADA --

La oferta educativa de l’escola de música eatà dirigida també a aquelles persones que volen aprendre música de manera no professional, així com a alumnes que han assolit el Grau Elemental i volen ampliar la seua formació sense cursar estudis professionals.

-- PROGRAMES D’APRENENTATGE --

------- FASOLET - IEM -------

Els cursos d’aquest Sistema educatiu estan dirigits a xiquets de entre 3 i 7 anys, estructurats per al desenvolupament físic, intel·lectual, psicològic i social dels xiquets/es. Una bona forma d’educar-los per què els agrade la música consisteix en una metodologia d’aprenentatge a través dels sentits i de la vivència conjunta, amb els pares, d’unes experiències musicals agradables.

Fasolet

-- ASSIGNATURES I ESPECIALITATS --

 • • Llenguatge musical
 • • Conjunt Coral (per a xiquets i per adults)
 • • Conjunt instrumental
 • • Bombardi
 • • Clarinet
 • • Cor
 • • Fagot
 • • Flauta travessera
 • • Guitarra
 • • Oboé
 • • Percussió
 • • Piano
 • • Saxo
 • • Trombó
 • • Trompa
 • • Trompeta
 • • Tuba
 • • Violí
 • • Violoncel
 • ....